Δεσμευόμαστε να προφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς έχουν ληφθεί τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα τεχνικά μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο ή υπάρχουν τροποποιήσεις του νόμου.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης Εxpofos που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας καθώς και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την παραγγελία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. Έχει συμφωνηθεί με τις συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις να τηρείται αυστηρή εχεμύθεια να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας να μην αποστέλλονται τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς της άδεια της επιχείρησης μας και τέλος να τηρείται το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως για τον κανονισμό GDPR.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον καταναλωτή, χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται από την εταιρία μας μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου καθώς και την πολιτική cookies του Skroutz.gr.