Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.10 τού ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’/16 Νοεμβρίου 1994) και σε συνδυασμό με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.Ζ1-891/30.8.2013), ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει άνευ αιτίας από την εξ αποστάσεως αγορά προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής έχετε την δυνατότητα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων μόνον εφ’ όσον αυτά βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποία και παρελήφθησαν δηλαδή άθικτο σε άριστη κατάσταση, με την αυθεντική συσκευασία και υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή σας. Τα έξοδα για την επιστροφή των προϊόντων μέσω ταχυδρομείου ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της EXPOFOS ΜΟΝ ΙΚΕ δεν καλύπτονται από την εταιρεία και επιβαρύνουν εξ ’ολοκλήρου τον πελάτη. Επισημαίνεται ότι η ευθύνη απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος βαραίνει τον πελάτη μέχρι την παραλαβή τού προϊόντος από την εταιρεία. Πριν από κάθε επιστροφή απαιτείται να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία στο 210 9853787 ή μέσω email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: [email protected]. Για την άσκηση τού δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει από την ημέρα που ο πελάτης αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή από την ημέρα που ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή τού τελευταίου αγαθού σε περίπτωση πολλών παραγγελθέντων σε μια παραγγελία.