Μαγνητική ράγα 1m trimless βαθιά λευκή Zambelis (2083W-1)

84,63

Μαγνητική ράγα 1m trimless βαθιά μαύρη Zambelis (2083B-1)

72,54

Μαγνητική ράγα 1m βαθιά λευκή Zambelis (2082W-1)

77,38

Μαγνητική ράγα 1m βαθιά μαύρη Zambelis (2082B-1)

65,29

Μαγνητική ράγα 1m χωνευτή λευκή Zambelis (2084W-1)

91,88

Μαγνητική ράγα 1m χωνευτή μαύρη Zambelis (2084B-1)

79,79

Μαγνητική ράγα 2m trimless βαθιά λευκή Zambelis (2083W-2)

157,17

Μαγνητική ράγα 2m trimless βαθιά μαύρη Zambelis (2083B-2)

132,99

Μαγνητική ράγα 2m βαθιά λευκή Zambelis (2082W-2)

145,08

Μαγνητική ράγα 2m βαθιά μαύρη Zambelis (2082B-2)

118,48

Μαγνητική ράγα 2m χωνευτή λευκή Zambelis (2084W-2)

174,10

Μαγνητική ράγα 2m χωνευτή μαύρη Zambelis (2084B-2)

147,50

Μαγνητική ράγα 3m trimless βαθιά λευκή Zambelis (2083W-3)

207,95

Μαγνητική ράγα 3m trimless βαθιά μαύρη Zambelis (2083B-3)

183,76

Μαγνητική ράγα 3m βαθιά λευκή Zambelis (2082W-3)

205,53

Μαγνητική ράγα 3m βαθιά μαύρη Zambelis (2082B-3)

162,01

Μαγνητική ράγα 3m χωνευτή λευκή Zambelis (2084W-3)

246,64

Μαγνητική ράγα 3m χωνευτή μαύρη Zambelis (2084B-3)

205,53

Μαγνητική ράγα οροφής 1m λευκή Zambelis (2085W-1)

58,00

Μαγνητική ράγα οροφής 1m μαύρη Zambelis (2085B-1)

58,00

Μαγνητική ράγα οροφής 2m λευκή Zambelis (2085W-2)

94,24

Μαγνητική ράγα οροφής 2m μαύρη Zambelis (2085B-2)

94,24

Μαγνητική ράγα οροφής 3m λευκή Zambelis (2085W-3)

127,22

Μαγνητική ράγα οροφής 3m μαύρη Zambelis (2085B-3)

127,22

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας DALI LED 10W 48V 3000K Zambelis (2092-D)

157,17

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας DALI LED 7W 48V 3000K Zambelis (2081-D)

128,15

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας DALI LED 8W 48V 3000K Zambelis (2091-3W)

103,97

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας DALI LED 8W 48V 4000K Zambelis (2091-4B)

103,97

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 12W 48V 3000K Zambelis (20177)

118,48

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 12W 48V 3000K Zambelis (20178)

118,48

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 12W 48V 3000K Zambelis (20290)

99,14

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 5W 48V 3000K Zambelis (20179)

94,30

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 5W 48V 3000K Zambelis (20180)

111,23

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 7W 48V 3000K Zambelis (20275)

113,65

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 7W 48V 3000K Zambelis (20402-B)

70,12

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 7W 48V 3000K Zambelis (20403-W)

70,12

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 8W 48V 3000K Zambelis (2090)

65,29

Μαγνητικό φωτιστικό ράγας LED 9W 48V 3000K Zambelis (20276)

87,05