Ταξινόμηση:
Εμφάνιση:

Καμπύλη Φ16 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.26€

Καμπύλη Φ20 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.42€

Καμπύλη Φ25 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.60€

Καμπύλη Φ32 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
1.22€

Καμπύλη Φ40 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
2.10€

Καμπύλη Φ50 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
3.60€

Μούφα Φ16 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.12€

Μούφα Φ20 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.15€

Μούφα Φ25 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.18€

Μούφα Φ32 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.45€

Μούφα Φ40 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.89€

Μούφα Φ50 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
2.50€

Στήριγμα Φ16 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.10€

Στήριγμα Φ20 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.12€

Στήριγμα Φ25 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.14€

Στήριγμα Φ32 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.16€

Στήριγμα Φ40 Cosmotube

Τα εξαρτήματα COSMOTUBE, συνεργάζονται με τους σωλήνες COSMOTUBE και COSMOFLEX, τα Στεγανά Κουτιά δι..
0.24€

Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου πλαστικός Φ16 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκ..
0.99€

Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου πλαστικός Φ20 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκ..
1.25€

Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου πλαστικός Φ25 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκ..
1.60€

Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου πλαστικός Φ32 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκ..
2.50€

Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου πλαστικός Φ40 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκ..
3.60€

Σωλήνας ευθύγραμμος βαρέως τύπου πλαστικός Φ50 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δίκ..
5.20€

Σωλήνας ευθύγραμμος ελαφρού τύπου πλαστικός Φ11 Easytube

O EASYTUBE χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με ελαφρές απαιτήσεις, στη συμπιεστική και μηχανική καταπόνη..
0.22€

Σωλήνας ευθύγραμμος ελαφρού τύπου πλαστικός Φ13.5 Easytube

O EASYTUBE χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με ελαφρές απαιτήσεις, στη συμπιεστική και μηχανική καταπόνη..
0.27€

Σωλήνας ευθύγραμμος ελαφρού τύπου πλαστικός Φ16 Easytube

O EASYTUBE χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με ελαφρές απαιτήσεις, στη συμπιεστική και μηχανική καταπόνη..
0.32€

Σωλήνας ευθύγραμμος ελαφρού τύπου πλαστικός Φ23 Easytube

O EASYTUBE χρησιμοποιείται σε εφαρμογές με ελαφρές απαιτήσεις, στη συμπιεστική και μηχανική καταπόνη..
0.53€

Σωλήνας ευθύγραμμος μεσαίου τύπου πλαστικός Φ16 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δί..
0.65€

Σωλήνας ευθύγραμμος μεσαίου τύπου πλαστικός Φ20 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δί..
0.80€

Σωλήνας ευθύγραμμος μεσαίου τύπου πλαστικός Φ25 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δί..
1.20€

Σωλήνας ευθύγραμμος μεσαίου τύπου πλαστικός Φ32 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δί..
1.55€

Σωλήνας ευθύγραμμος μεσαίου τύπου πλαστικός Φ40 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δί..
2.55€

Σωλήνας ευθύγραμμος μεσαίου τύπου πλαστικός Φ50 Cosmotube

Ο ευθύγραμμος σωλήνας COSMOTUBE MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε υπόγεια δί..
3.55€

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου πλαστικός Φ16 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,..
0.70€

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου πλαστικός Φ20 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,..
0.85€

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου πλαστικός Φ25 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,..
1.20€

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου πλαστικός Φ32 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,..
1.60€

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου πλαστικός Φ40 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,..
2.40€

Σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου πλαστικός Φ50 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX HEAVY είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις,..
3.05€

Σωλήνας σπιράλ ελαφρού τύπου πλαστικός Φ11 Easyflex

O EASYFLEX χρησιμοποιείται σε ελαφρές εγκαταστάσεις, μέσα ή κάτω από το σοβά. Ο σωλήνας παράγεται απ..
0.18€

Σωλήνας σπιράλ ελαφρού τύπου πλαστικός Φ13.5 Easyflex

O EASYFLEX χρησιμοποιείται σε ελαφρές εγκαταστάσεις, μέσα ή κάτω από το σοβά. Ο σωλήνας παράγεται απ..
0.20€

Σωλήνας σπιράλ ελαφρού τύπου πλαστικός Φ16 Easyflex

O EASYFLEX χρησιμοποιείται σε ελαφρές εγκαταστάσεις, μέσα ή κάτω από το σοβά. Ο σωλήνας παράγεται απ..
0.27€

Σωλήνας σπιράλ ελαφρού τύπου πλαστικός Φ23 Easyflex

O EASYFLEX χρησιμοποιείται σε ελαφρές εγκαταστάσεις, μέσα ή κάτω από το σοβά. Ο σωλήνας παράγεται απ..
0.44€

Σωλήνας σπιράλ ελαφρού τύπου πλαστικός Φ29 Easyflex

O EASYFLEX χρησιμοποιείται σε ελαφρές εγκαταστάσεις, μέσα ή κάτω από το σοβά. Ο σωλήνας παράγεται απ..
1.00€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου με επικάλυψη πλαστικός Φ11 Proflex

O PROFLEX χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικός για χρήση σε..
0.43€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου με επικάλυψη πλαστικός Φ13.5 Proflex

O PROFLEX χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικός για χρήση σε..
0.56€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου με επικάλυψη πλαστικός Φ16 Proflex

O PROFLEX χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικός για χρήση σε..
0.61€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου με επικάλυψη πλαστικός Φ23 Proflex

O PROFLEX χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικός για χρήση σε..
0.78€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου με επικάλυψη πλαστικός Φ29 Proflex

O PROFLEX χρησιμοποιείται σε όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανικός για χρήση σε..
1.65€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ11 Flexodin

O FLEXODIN χρησιμοποιείται εκεί όπου η αντοχή του σωλήνα Easyflex, δεν είναι επαρκής εξαιτίας κάποιω..
0.50€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ13.5 Flexodin

O FLEXODIN χρησιμοποιείται εκεί όπου η αντοχή του σωλήνα Easyflex, δεν είναι επαρκής εξαιτίας κάποιω..
0.63€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ16 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις..
0.50€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ16 Flexodin

O FLEXODIN χρησιμοποιείται εκεί όπου η αντοχή του σωλήνα Easyflex, δεν είναι επαρκής εξαιτίας κάποιω..
0.70€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ20 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις..
0.75€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ23 Flexodin

O FLEXODIN χρησιμοποιείται εκεί όπου η αντοχή του σωλήνα Easyflex, δεν είναι επαρκής εξαιτίας κάποιω..
1.00€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ25 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις..
0.90€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ29 Flexodin

O FLEXODIN χρησιμοποιείται εκεί όπου η αντοχή του σωλήνα Easyflex, δεν είναι επαρκής εξαιτίας κάποιω..
1.60€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ32 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις..
1.40€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ40 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις..
1.70€

Σωλήνας σπιράλ μεσαίου τύπου πλαστικός Φ50 Cosmoflex

Ο διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας COSMOFLEX MEDIUM είναι ιδανικός για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις..
2.95€
Εμφάνιση:
Εμφάνιση 1 έως 60 από 60 (1 Σελ.)

Mega Filter PRO

 • Κατασκευαστές
  0
 • Είδος
  0
  0
  0
  0
 • Υλικό
  0
 • Χρώμα
  0
 • Τιμή
  € -